Záznam webináře

Reakční inženýring Xcelerate: kombinace modelování procesů a řešení pro CFD a DEM

Sdílet

Prvořadým cílem při návrhu chemických reaktorů je maximální reakční účinnost a zisk, co nejnižší spotřeba suroviny a energie a minimální provozní náklady. Fyzikální 3D simulace výpočetní dynamiky kapalin (CFD) mohou zlepšit návrh reaktoru a optimalizovat jeho provoz modelováním všech relevantních faktorů, například průtoku tekutiny složitou geometrií, přenosu tepla, plošných interakcí a procesů, vzájemného působení částic a dalších.

V tomto webináři Thomas Eppinger, Dipl.-Ing. (Siemens DI) a Nico Jurtz, Dipl.-Ing. (TU Berlin) proberou metody, pomocí kterých lze pokročilé simulační metody (například modelování metodami CFD a diskrétních prvků v aplikaci Simcenter) použít k návrhu, validaci a škálování reakčního inženýringu.