Webinář na vyžádání

Zvyšte efektivitu testování a urychlete inovace výrobků díky softwaru Simcenter Testlab

Sdílení

Zvyšte efektivitu testování a urychlete inovace výrobků díky softwaru Simcenter Testlab

V tomto webináři naši odborníci vysvětlují, jak je možné zvýšit efektivitu, zrychlit inovace výrobků a řešit moderní inženýrské problémy pomocí Simcenteru Testlab, softwaru pro sběr dat, analytiku a modelování.

Na skutečných příkladech si ukážeme, jak je možné maximalizovat využití našich testovacích řešení.

Probereme například následující témata:

  • Jak urychlit sběr dat a zjednodušit postup měření
  • Jak převádět měření na znalosti díky interaktivní víceoborové analýze
  • Jak propojit testování a simulaci a zavést tak koncept digitálních dvojčat

Klíčové poznatky z návrhu testování

V kapitole věnované zrychlení sběru dat si ukážeme, jak je možné urychlit přípravu testů, zavést standardizaci testů při pokročilém návrhu testování a jak ihned ověřit získaná data a zkrátit tak testování.

Kapitola zaměřená na převod měření na znalosti popisuje, jak je možné provádět interaktivní a automatizovanou víceoborovou analýzu, jak identifikovat prvotní příčinu, rychle porovnávat data a snadno sdílet znalosti a výkazy.

V kapitole věnované propojení se simulacemi se dozvíme, jak je možné do simulací zadávat zatížení a modely, jak je možné výsledky simulací začlenit do testovacího nastavení a jak simulaci odladit přímo z testovacího softwaru.

V rámci každé kapitoly si ukážeme i skutečné příklady a podíváme se podrobněji na znalosti, které budete potřebovat k efektivnějšímu testování v Simcenteru Testlab.

Představení odborníka na testovací software

Agnieszka Ołtarzewska - Produktová manažerka akustického oddělení společnosti Siemens Digital Industries Software

Agnieszka má v rámci testovacích řešení Simcenter na starosti celý životní cyklus akustických produktů. Věnuje se tedy definici produktu, jeho nasazení a trhům hardwarových a softwarových řešení pro akustickou analýzu, testování kvality zvuku a materiálů. Zaměřuje se především na použitelnost a uživatelskou efektivitu.

Používá software Simcenter Testlab při každodenní práci a zná tedy tento produkt velmi dobře. Léta zkušeností s našimi řešeními pro testování z ní činí vynikajícího řečníka pro tento webinář.

Objevte software pro sběr dat, analýzu a modelování

Softwarový balík Simcenter Testlab výrazně zvyšuje produktivitu testovacích zařízení díky dodávaní spolehlivějších výsledků i v případě, že je dostupnost prototypů výrazně omezena.

Naše řešení pro úplné testování spojují víceoborový hardware pro sběr dat se softwarem pro sběr dat, analýzu a modelování a umožňující tak víceoborové testování zaměřené na výkonnost.