webinář na vyžádání

Strategie umožňující zjednodušení zavádění inovací díky nástrojům pro správu požadavků na výrobek

Odhadovaná doba sledování: 14 min.

Sdílení

Strategie umožňující zjednodušení zavádění inovací díky nástrojům pro správu požadavků na výrobek

Výhody požadavků na výrobek nejsou jen v jejich dokumentaci nebo správě v samostatných tabulkách, ale v jejich propojení tak, aby ovlivňovaly rozhodnutí v rámci celého řetězce - což zajišťuje viditelnost požadavků pro všechny pracovníky od mechanického a elektrického návrhu až po vývoj softwaru, testování a validaci - a zjednodušovaly práci oddělení nákupu, výroby, servisu, partnerům a dodavatelům.

Podívejte se na tento webinář o víceoborovém vývoji výrobků a zjistěte v čem spočívá zásadní role propojení požadavků. Podívejte se, jak mohou požadavky pomoci při rozhodování, například u konstrukčních změn a variací výrobku. Poznejte výhody řešení Teamcenter při správě požadavků a to od definice požadavků až po konečný soulad se všemi požadavky.

Související zdroje informací