Záznam webináře

BAR Technologies: Inovace pro pohyb přes moře

Sdílet

BAR Technologies: Inovace pro pohyb přes moře

Toto je první ze tří webinářů, ve kterých společnost BAR Technologies představuje své inovace.

Webinář se zaměřuje na to, jak lze technologie ze závodu America’s Cup pro simulace a optimalizace využít také ke zlepšení trupu nezávodních plavidel.

Technologie „létání na vodě“ pro kvalitnější trupy

Závody America’s Cup jsou nejvyšší soutěží závodů jachet a létání na vodě byla jednou z nejatraktivnějších a nejdynamičtějších vlastností této soutěže. Společnost BAR Technologies tuto technologii posunula o krok dále a vytvořila systém FOSS (Foil Optimized Stability System). Tvar trupu má zásadní vliv na spotřebu paliva a plavbyschopnost ve vlnách, kde je třeba co nejvíce eliminovat vertikální pohyby a naklánění.

Na trhu rekreačních lodí lze technologii FOSS použít ke zlepšení pocitu z plavby na jachtách, aby působily dynamičtěji, sportovněji a aby se snížila jejich spotřeba paliva. Tuto technologii lze přirovnat k jízdě automobilem – ale na moři!

Technologie FOSS byla použita u jachty Princess R35 a získala velký ohlas. Dále ji využívají plavidla společnosti BAR Technologies při dopravě posádek na větrné turbíny a vrtné plošiny.

V tomto webináři se dozvíte:

  • Jak integrovaný přístup k návrhu a inženýringu pomáhá optimalizovat původní návrh technologie FOSS a jeho následné iterace
  • Jak kompletní digitální dvojčata umožnila společnosti BAR Technologies zvládnout složitost této nové technologie

V tomto webináři uvidíte:

  • 3D rendrované obrázky plavidla pro přepravu posádky společnosti BAR Technologies
  • 3D animaci a VR zobrazení plavidla pro přepravu posádky společnosti BAR Technologies

Prezentující

“Flying on the water" technology for a great hull performance

America’s Cup racing is the pinnacle of yacht racing and full foiling has been one of the
most eye-catching and dynamic features of the competition. BAR Technologies
have furthered this technology and launched a product they call FOSS – foil
optimized stability system. Hull efficiency is increased by reducing fuel
consumption and seakeeping is vastly improved by dampening pitch and roll

In the leisure boat market, FOSS can be used to alter the feel and ride of yachts,
making them feel more dynamic and sportier as well as providing fuel
efficiencies. This can best be described as a high-performance four-wheel drive
for the sea!

FOSS is featured on the Princess R35 to great acclaim and is also an integral part of BAR Technologies' novel and highly efficient suite of vessels for crew transfer to wind turbines and other offshore platforms.

In this webinar you will learn:

  • How an integrated approach to design and engineering was instrumental in optimizing the original FOSS design and iterations thereafter
  • How having a comprehensive digital twin helped BAR Technologies overcome the hurdles involved in such a complex system

In this webinar you will view:

  • The 3D renders of a BAR Technologies crew transfer vessel
  • 3D animation and VR of a BAR Technologies crew transfer vessel

Seznamte se s řečníky

BAR Technologies

Simon Schofield

Vedoucí technologického oddělení

Simon Schofield je vedoucí technologického oddělení BAR Technologies a veteránem několika závodů America’s Cup, Volvo Ocean Race a Grand Prix. Simon byl vedoucím pro návrh a inženýring v týmu BAR Land Rover, který se od roku 2016 účastní závodu British America’s Cup.

Související zdroje