Webinář na vyžádání

Nedovolte, aby problémy se správou teplotních podmínek omezovaly výkonnost a bezpečnost leteckých systémů

Sdílení

Nedovolte, aby problémy se správou teplotních podmínek omezovaly výkonnost a bezpečnost leteckých systémů

Při konstrukci konvenčních letadel je klíčovou výzvou správa teplotních podmínek. Elektrifikace tuto výzvu dále komplikuje, protože velké množství elektrických zařízení výrazně zvyšuje tepelnou zátěž. Kompozitní konstrukce však omezují schopnost odvádět teplo do okolního prostředí. Právě z tohoto důvodu mohou být výrobci letadel nuceni modernizovat svůj letecký park a instalovat inertní systémy, aby bezpečně zajistili palivový systém proti vznícení.

Ve vaší strategii správy teplotních podmínek by měl palivový systém hrát zásadní roli, protože pomáhá odvádět velké množství tepla, které generuje stále větší množství elektrických prvků v letadle. V tomto webináři budou společnosti Safran Aerosystems a Siemens diskutovat o tom, jak vám řešení Simcenter může pomoci udržet letadla bezpečnější a chladnější.

Probíraná témata:

 • Jak společnost Safran Aerosystems posuzuje hořlavost palivových nádrží letadel pomocí řešení Simcenter
 • Dále se dozvíte, jak:
  • řešit simulaci paliva na úrovni globálních systémů a konkrétních zařízení,
  • provádět tepelnou analýzu palivových nádrží pomocí metody pro posuzování jejich hořlavosti (FTFAM),
  • optimalizovat strategii správy teplotních podmínek pomocí virtuální integrace systémů,
  • minimalizovat tepelně-strukturální vlivy paliva na křídla letadla,
  • provádět teplotní simulace ve více měřítcích od místního až po globální teplotní modelování letadel.

Seznamte se s našimi odborníky, kteří budou diskutovat o problémech správy teplotních podmínek letadel:

Seznamte se s přednášejícími

Siemens Digital Industries Software

Ganesh Sethuraman

Vedoucí oddělení Simcenter 3D Aerospace

Siemens Digital Industries Software

Stéphane Mouvand

AS&D Business Development Manager, Simcenter System Simulation

Siemens Digital Industries Software

Ganesh Sethuraman

Simcenter 3D Aerospace Business Development Manager