Záznam webináře

3 ověřené aero-(vibro)-akustické scénáře predikce úrovní hluku

Sdílet

V kabině auta, obzvláště u hybridních a elektrických vozidel, je celková hladina hluku určena primárně vzduchotechnikou, chlazením a aerodynamickým hlukem.

Během tohoto webináře si ukážeme, jak lze odlehčené FE modely využít k predikci hluku způsobeného prouděním. Chcete-li řešit zdroje a šíření aero-akustického a aero-vibro-akustického hluku, můžete využít tři základní typy simulací:

  • Vnější hluk způsobený prouděním kolem modelu, například hluk větru
  • Vnitřní aerodynamické jevy související s komponenty potrubí vzduchotechniky
  • Aerodynamické jevy u lopatek ventilátorů a dmychadel

Tento přístup k aero-akustickému modelování umožňuje tvorbu odlehčeného zdroje založeného na povrchovém tlaku pro stacionární a rotační plochy s minimem vstupních dat z výpočtů pomocí metody CFD. Spojením FEM pevnostního řešiče s řešením FEM AO pro akustiku lze určit vliv rozložení komponent na šíření zvuku.

Tento webinář je určen pro všechny členy uživatelských 3D CAE a CFD komunit, kteří potřebují problémy s hlukem předvídat již v časných fázích vývoje vozidel.